top of page
Dielétrico.png

Dielektrický sprej až do 32 000 V.

Odstraňuje poruchy a poruchy elektrických a elektronických zařízení
způsobené nepříznivým prostředím, jako jsou povodně, vlhkost
- perzistentní, solná atmosféra atd., -.
NÁVOD K POUŽITÍ
Všechny
elektrické a elektronické aplikace do 32 000V. Všechno
aplikace pro čištění a ochranu elektrických a elektronických systémů.
Vytváří ochranný molekulární film, který proniká do pórů a
nepravidelnosti, odstraňování vlhkosti. Vzhledem k tloušťce tenkého filmu
vytvořen, neovlivňuje dobrý elektrický přenos.
JAK POUŽÍVAT
Před vložením velkoryse odpařte a počkejte, až se odpaří
elektrický spotřebič.
Chcete-li produkt aplikovat na elektrická zařízení, která již byla
ponořené ve vodě musí být všechny stopy odstraněny vzduchem
před použitím dielektrika. V podmínkách prostředí
vlhkost a slanost, preventivní údržbu je třeba provádět pomocí
pravidelnost.

bottom of page