top of page
Massa_Sulfonato_Cálcio_Complexa.emf.png

Hmotnost komplexního sulfonátu vápenatého (stupeň OO)

Je to mazivo pro extrémní tlak na mazání jehlových ložisek,
kluzná ložiska, ložiska kol, těsnění, podvozek a dodané vybavení
otřesy a vibrace.

Aplikace :

Plastické mazivo typu EP (pro extrémní tlak) pro použití v jakémkoli mechanismu
práce v přetížení, vibracích, tepelných šokech a vlhkém prostředí.

Vlastnosti :

Dobré chování proti korozi, zcela nerozpustné a vodoodpudivé,
extrémní přilnavost a schopnost balení, aby toto mazivo mazalo
vhodné pro aplikace v kontaktu s fyziologickým roztokem a oxidujícím prostředím. THE
Díky použití vysokotlakých přísad (EP) je tato hmota vynikající
odolnost vůči vysokému zatížení po velmi dlouhou dobu,
výrazné snížení vibrací, spotřeby a prodloužení období
mazání. Speciálně přidáno, aby odolávalo vysokým teplotám,
zaručit funkčnost a těsnost v případě náhlých změn v systému
teplota, což je možné bodové teploty 180 ° C při vysokém zatížení.

bottom of page